Лични данни

Личните данни, които ни предоставяте, се обработват и използват по електронен път, доколкото са необходими за изпълнение на договора. Освен това бихме искали да ви информираме писмено за бъдещи актуални оферти, освен ако ни уведомите, че не желаете това.

За повече информация моля, разгледайте нашата Политика за поверителност.

Ако не желаете изпращането на информация, моля, деактивирайте абонамента. Когато за обработката и използването на лични данни ползваме външни доставчици извън ЕС или ЕИП (т.нар. трети страни без подходящо ниво на защита на данните), защитата на Вашите данни се гарантира чрез договореностите в т.нар. "ЕС-Стандартни договорни клаузи".